Vyhodnotili Dolnozemské zlaté pero (5. 7. 2020)

Dňa 5. júla 2020 vyhlásili výsledky prvého ročníka literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero, ktorej vyhlasovateľom bol Spolok Slovákov z Bulharska za aktívnej účasti mediálnych podporovateľov súťaže – časopisov Literárny týždenník, DotykyFajauka.

Odborná porota súťaže pracovala v zložení: Miroslav Demák, predseda, Zlata Matláková a Pavol Tomašovič, členovia.

Organizátori vydali aj zborník víťazných prác s názvom Dolnozemské zlaté pero.

KATARÍNA KOLÁRIKOVÁ

 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE DOLNOZEMSKÉ ZLATÉ PERO

Kategória PRÓZAI. kategória – základné školy: 1. cena: Peter Pavčok: Klas zrnečný (Báčsky Petrovec, Srbsko); 2. cena: Tatiana Filipovićová: Moja sestrička – umelkyňa (Báčsky Petrovec, Srbsko), Hana Strehovský: Dievčenské slzy (Padina, Srbsko); 3. cena: Petra Seleštianská: Zamykané dvere (Báčsky Petrovec, Srbsko);

Iveta Bokorová: O troch smelých mačkách (Padina, Srbsko); II. kategóriastredné školy: 1. cena – neudelená; 2. cena: Ana Hrubik: Zdoláš to! (Báčsky Petrovec, Srbsko); 3. cena: Alexandra Muhová: Realita (Báčsky Petrovec, Srbsko); III. kategória – dospelí: 1. cena  – neudelená; 2. cena: Ján Špringeľ:  Delija (Kovačica, Srbsko); 3. cena; Štefan Jančík: Predvolanie (Bratislava, Slovensko).

Kategória POÉZIA: I.  kategória – základné školy: 1. cena – neudelená; 2. cena – neudelená; 3. cena –  neudelená; II. kategória – stredné školy: 1. cena: Patrícia Kmeťková: Rubínová krv, Divadlo (Pivnica, Srbsko); 2. cena – neudelená; 3. cena – neudelená; III. kategória – dospelí: 1. cena – neudelená; 2. cena: Gejza Lakatoš: Fotka v rámiku, Letel by som domov (Poruba, Slovensko); 3. cena – neudelená; uznanie: Pavel Ďurčok: Naivné veršovanie (Aradáč, Srbsko)