Veľká Británia – SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

Veľká Británia – SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

SLOVENSKÝ KRUH VO VEĽKEJ BRITÁNII

Slovak Circle in Great Britain

ADRESA: 156 Fitzjohn Avenue, Barnet, EN5 2HP Hertfordshire

Tel.: 0044 / 18 14 47 01 51

E-mail: skvb@slovexim.globalnet.co.uk

 

SLOVENSKÉ CENTRUM

Slovak Centre

ADRESA: 17 Bowater Road, SE18 5TF London

Tel.: 0044 / 79 68 79 56 03

E-mail: info@slovakcentre.co.uk

Web: www.slovakcentre.co.uk

 

 

ZDRUŽENIE BRITSKÝCH ČECHOV A SLOVÁKOV

British Czech and Slovak Association

ADRESA: 522 Finchley Road, London NW3 2LD

Tel./fax: 0044 / 20 84 58 17 77

E-mail: bcsa@bcsa.co.uk

Web: https://www.bcsa.co.uk

 

 

ZDROJE:

1) Diaspóra

 

 

 

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ