Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

POŠTOVÁ ADRESA: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15, Slovenská republika

Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 11

Fax: 00 421 / 2 / 57 20 05 55

E-mail: uszz@uszz.gov.sk

Web: https://www.uszz.sk/sk/