UKRAJINA

UKRAJINA

OBLASTNÁ KULTÚRNO-OSVETOVÁ ORGANIZÁCIA MATICE SLOVENSKEJ NA ZAKARPATSKU
Oblasna kuľturno-osvitnja organizacija Matica slovenska na Zakarpatti
ADRESA: Šumna 26/3, 88000 Užhorod
Tel./fax: 00380 / 312 / 61 20 86
E-mail: rokada@westportal.net

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA
ADRESA: Litovská 17/1, P.O.Box 10714, 79034 Ľvov
Tel.: 00380 / 322 / 270 68 96

SPOLOČNOSŤ SLOVÁKOV Ľ. ŠTÚRA V ZAKARPATSKU
ADRESA: Gagarinova 14, 295119 Storožnica-Jovra
Tel.: 00380 / 312 / 273 25 94

UŽHORODSKÝ SPOLOK SLOVÁKOV
ADRESA: ul. Dendeši 138, 88001 Užhorod
Tel.: 00380 / 312 / 61 27 89
E-mail: Latkouzg@mail.ru

SLOVENSKÝ KLUB UKRAJINY
Slovackij Klub Ukraini
ADRESA: ul. Lunačarskogo 14, 48, 02002 Kiiv
Tel.: 00380-44 541 05 19
Fax: 00380-44 45 18 604
E-mail: povk@ukr.net

VÝCHODOUKRAJINSKÝ SLOVENSKÝ KULTÚRNY SPOLOK
ADRESA: ul. Pravdy, 4-a/2, 69037 Záporožie
Tel.: 0038-66-780 3921, 0038-61-270 5250
E-mail: vskspolok@gmail.com
www.slovensko.org.ua

ZAKARPATSKÝ KULTÚRNO-OSVETOVÝ SPOLOK SLOVENSKÝCH ŽIEN DÔVERA
ADRESA: ul. Kavkazská 15/22, 88 000 Užhorod
Tel.: 00380 / 312 / 24 24 36
E-mail: trust@westportal.net

SPOLOK SLOVENSKEJ INTELIGENCIE V ZAKARPATSKU
ADRESA: Dobrjanskeho 10/30, 88 000 Užhorod
Tel.: 00380 / 312 / 23 08 61

 

ZDROJE:

1) Diaspóra

2)

 

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ