Základné údaje a číslo rozhodnutia o konaní verejnej zbierky Kukučín

Základné údaje o konaní verejnej Zbierky Kukučín č. 000-2018-033141 Spolkom slovenských spisovateľov na účel zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt je publikované na webových stránkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v registri zbierok na adrese: https://ives.minv.sk/vez/(S(dgbappv4emvtwa3srvrkjgxj))/wp_browse.aspx. Správny orgán: Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy. Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok: SVS-OVS2-2018/033141.

Sekretariát SSS