Svetové združenie Slovákov v zahraničí

Svetové združenie Slovákov v zahraničí

* World Association of Slovaks Living Aboard * Weltvereinigung der im Ausland lebenden Slowaken * Weltvereinigung der im Ausland lebenden Slowaken * Association Mondiale des Slovaques de l'Etranger * Association mundiaal de los eslovacos que viven en el extranjero *

POŠTOVÁ ADRESA: P.O.BOX 33, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika

ADRESA – SEKRETARIÁT: Svetové združenia Slovákov v zahraničí, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava

Pozn:: Sekretariát sa nachádza na 6 poschodí, č. dv. 612. Členom združenia je dispozícii v pondelok a stredu od 15. do 18. hodiny. Prípadne po dohode aj v iných termínoch.

Tel.:: + 421 0918 792 400

E-meil: sekretariat@szsz.sk

WEB: https://szsz.sk/

KONTAKT: Vladimír Skalský, predseda

E-mail: skalsky@czsk.net

Tel./fax: 00420 224 919 525

VZNIK: Dva milióny Slovákov žijúcich v zahraničí si vytvorili už v roku 2002 celosvetovú strešnú organizáciu – Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ). Toto združenie má dnes osem desiatok členských organizácií v 23 krajinách sveta a množstvo významných individuálnych členov. Medzi členov patria všetky najvýznamnejšie a najpočetnejšie slovenské spolky vo svete. Členská základňa organizácií združených v SZSZ presahuje pol milióna, najviac v USA, Kanade, Česku a na tzv. Dolnej zemi (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko). Členské organizácie má SZSZ v Argentíne, Austrálii, Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Chorvátsku, Írsku, Kanade, Libanone, Maďarsku, Nemecku, Nórsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku (organizácie reemigrantov), Srbsku, Švajčiarsku, Švédsku, Taliansku, na Ukrajine, v USA a vo Veľkej Británii. SZSZ je vnímané ako partner slovenskej vlády, spolupráca je upravená aj dohodou, a zúčastňuje sa na práci príslušnej komisie Zahraničného výboru NR SR. Za Slovensko je členom inštitúcie Europenas throughout the World (Európania vo svete) so sídlom v Bruseli. Svetové združenie vyvíja široké spektrum aktivít. 

Zdroj: Slováci vo svete

MÉDIÁ: Denne aktualizovaný portál Slováci vo svete vydáva Svetové združenie Slovákov v zahraničí s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a v spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, Slovenským rozhlasom, Maticou Slovenskou a so Slovensko-českým klubom, ktorý zmluvne zlúčil s portálom Slováci vo svete svoj internetový denník Český a slovenský svet a rádio Slovenský svet.

Web: https://www.slovacivosvete.sk/