Švédsko – ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO

Švédsko – ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO

ŠVÉDSKO-SLOVENSKÝ SPOLOK
Svensk Slovakisk Förening
ADRESA: D.D: Valhallavägen 36, S-11436 Stockholm
E-mail: dusan.daucik@comhem.se
Web: https://www.ssf.infocus.sk

ŠVÉDSKO-ČESKO-SLOVENSKÝ SPOLOK
Svensk-Tjeckisk-Slovakiska Föreningen STSF
ADRESA: Box 151 56, S-10465 Stockholm
Tel.: 0046 / 8 / 86 29 96, Fax: 0046 / 8 / 779 49 77
Web: https://www.geocities.com/stsfse/

SPOLOČNOSŤ PRIATEĽOV MILANA RÚFUSA
Sällskapet Milan Rufus vänner
ADRESA: c/o Nadja Hammarberg, Gilsätragr. 20, 127 036 Stockholm
E-mail: naadja@yahoo.com
Web: https://www.milanrufus.se

ŠVÉDSKO-SLOVENSKÁ KULTÚRNA SPOLOČNOSŤ
Svensk – Slovakiska kultursällskapet
ADRESA: Hammarbrinken 30 A, 165 71 Hässelby
Tel.: 0046-70-644 1661
E-mail: kornelia.johansson@lul.se; dusan.daucik@comhem.se

 

ZDROJE:

1) Diaspóra

 

 

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ