Švajčiarsko – ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA

Švajčiarsko – ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA

ZDRUŽENIE SLOVÁKOV VO ŠVAJČIARSKU
Vereinigung der Slowaken in der Schweiz
ADRESA: Postfach 1271, CH-8021 Zürich
Tel.: 0041 / 22 / 300 28 35, fax: 0041 / 52 / 233 65 37
E-mail: zsvs@bluewin.ch
Web: https://www.slovenskezvesti.ch

 

SLOVENSKO-ŠVAJČIARSKY KULTÚRNY KLUB
Slowakisch-Schweizerischer Kulturklub
ADRESA: Postfach 414, CH-3000 Bern 25

 

ASOCIÁCIA CENTEURO – SLOVENSKÝ PAVILÓN
L’association centeuro – Slovaque Pavillon
ADRESA: 15, Rue des Savoises, 1205 Geneve
Tel./fax: 0041 / 22 / 755 13 44
E-mail: centeuro@slovaquie.ch
Web: https://www.slovaquie.ch

 

ZAHRANIČNÉ ÚSTREDIE SLOVENSKÝCH KATOLÍCKYCH INTELEKTUÁLOV
Slowakischen katholischen Akademikerverband
ADRESA: Bernardstr. 12/A, 5442 Fislisbach
Tel.: 0041-56-470 29 83
E-mail: eva.plesko@swissonline.ch
www.slovaci.ch

 

ZVÄZ SPOLKOV ČECHOV A SLOVÁKOV VO ŠVAJČIARSKU
Verband der Vereine Der Tschechen und Slowaken in der Schweiz
ADRESA: Schäracher 2, 8053 Zürich
Tel.: 0041-1–3812074
E-mail: sva_spolku_ch@hotmail.com

 

SLOVENSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR KOLEČKO
Slowakische Volkstanzgruppe Kolečko

Zürich, Svajčiarsko
ADRESA: D. J. Parajka, Schaffhauserstrasse 29, 8006 Zürich
Tel: 0041 44 383 65 33
E-mail: d.parajka@bluewin.ch

 

 

ZDROJE:

1) Diaspóra

2) USZZ

 

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ