Na obzore 53. ročník Chalupkovho Brezna (prihlášky do 19. 9. 2022)

Na obzore 53. ročník Chalupkovho Brezna (prihlášky do 19. 9. 2022)

Tak ako takmer všetky súťaže a podujatia cyklického charakteru sa po dvojročnej pauze spamätávajú a pripravujú sa na oživenie aj

Chalupkovo Brezno, súťažné podujatie pre pedagogických pracovníkov v záujmovej umeleckej tvorbe,

už určilo časové  a hodnotové kontúry.

Hlavní organizátori – Ministerstvo školstva, vedy a športu SR spolu s Mestom Brezno ohlásili, že odkladaný 53. ročník sa bude konať od 13. do 15. októbra 2022 v Brezne.

Prihlasovať sa môžete tradične do šiestich oblastí – umelecký prednes, výtvarná, literárna a skladateľská tvorba, spev ľudovej alebo umelej piesne a hra na hudobné nástroje do 19. 9. 2022.

POPOZÍCIE a organizačné pokyny nájdu záujemcovia na stránke www.chalupkovobrezno.sk.

Organizátori sa tešia na všetkých pedagógov, ktorí už viac ako päť desaťročí spoluvytvárajú jedinečné spojenie školy, kultúry a umenia.

JANA BORGUĽOVÁ, tajomníčka odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici

Foto: www.chalupkovobrezno.sk

PRIHLÁŠKA

POPOZÍCIE