Sudán – SUDÁNSKA REPUBLIKA

Sudán – SUDÁNSKA REPUBLIKA

SPOLOČNOSŤ PRIATEĽSTVA SUDÁNSKO-ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO
Sudanese Czech and Slovak Friendship Society

POSŤOVÁ ADRESA: P. O. Box 5126, Khartoum

VZNIK: Spoločnosť založili 27. 6. 2001 v Chartúmu pri Rade pre zahraničné spoločnosti prIateľstva pri vláde Sudánskej republiky (Council for International People's Friendship, fax: 00249/11 779 443).

SÍDLO: Gamaa Street, Khartoum, Sudan
Tel./fax: 00249/11 221 597
Predseda: Ing. Chalíl Hassan Ibráhím (Khalil Hassan Ibrahim – po anglicky), e-mail: bashtag@yahoo.co.uk, GSM 00249 912 304 022
Generálna tajomníčka pre zahraničné vzťahy: Suzán Abdalla Muhíjuddín (Suzan Abdalla MohiEldin – po anglicky), e-mail: nazso@hotmail.com
Tajomníčka pre kultúrne vzťahy: p. Zdena Hassanová, e-mail: zhassanova@hotmail.com , GSM: 00249 911 100 820
Počet členov: 65 registrovaných členov a cca 50 priaznivcov (vydané krajanky a absolventi českých, slovenských a čs. odborných a vysokých škôl).

 

Zdroje:

1) Diaspora

2) MZV ČR

 

 

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ