Studňa sa tajne s dažďom zhovára: XXVIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých (Uzávierka súťaže: 31. augusta 2020)

Studňa sa tajne s dažďom zhovára: XXVIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých (Uzávierka súťaže: 31. augusta 2020)

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne; Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov a mesto Trenčín vypisujú

XXVIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých

Studňa sa tajne s dažďom zhovára

 

Žánre:

* I. PRÓZA

* II. POÉZIA

Vekové kategórie:

* MLÁDEŽ (15 – 20 rokov)

* DOSPELÍ

Tematické oblasti:

a) Kríž je najväčšie znamienko plus Táto časť súťaže je venovaná 260. výročiu narodenia kardinála, uhorského prímasa a ostrihomského arcibiskupa Alexandra Rudnaya (* 1760 Považany), 70. výročiu Barbarskej noci, 5. výročiu úmrtia kardinála Jána Chryzostoma Korca. Literatúry faktu na tieto témy je veľa. Tešíme sa však na ich umelecko-literárne uchopenie.

b) bez obmedzenia žánru a témy

Vybrané práce budú uverejnené v tematickom bulletine.

 

Posielanie príspevkov do súťaže:

* Tri exempláre napísané na PC/strojom pošlite na adresu:

Verejná knižnica Michala Rešetku, Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín.

Jeden exemplár pošlite na e-mail: sylvia.fabova@vkmr.sk.

 

V kategórii próza pošle súťažiaci najviac doteraz nepublikované

3 samostatné práce,

v kategórii poézia najviac doteraz nepublikovaných 6 básní.

 

* Príspevky do súťaže môžete posielať do 31. 8. 2020.

Práce doručené po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

* Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, adresu, telefonický a e-mailový kontakt.

* Odoslaním príspevku súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov. Za súťažiaceho, ktorý do termínu zaslania príspevku nedovŕšil 18 rokov, podpisuje súhlas so spracovaním osobných údajov jeho zákonný zástupca.

* Súťažiaci uvedie súhlas/nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.

* Práce bude posudzovať odborná porota zložená z členov Spolku slovenských spisovateľov.

* Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v októbri 2020. Presný termín autorom ocenených prác včas oznámime a zverejníme na webe www.vkmr.sk.

KONTAKT:

Janka Poláková

Inovecká 3/44, 911 01 Trenčín

(mobil: 0910 176 524)

Tešíme sa na Vaše príspevky!