Štefan Cifra: Čo s takým človekom?

Štefan Cifra: Čo s takým človekom?

Štefan Cifra prichádza so zbierkou poézie s cyklami Stretnúť niekoho Človek v živote. V prvej časti prináša básnické štúdie pováh, vlastností a chýb v správaní človeka, skúma svet okolo seba, krehkosť citu a empatie... Cifra sa ukazuje ako prísny moralizátor, skúmajúci vinu, hriech, ublíženie, žiarlivosť, strach, sebanenávisť a bolesť... Jeho básne sú napísané s pátosom čistého človeka a hľadača. Druhá časť zbierky prináša záznamy životných situácií, udalostí, často zlomových, ako je narodenie či smrť dieťaťa pre rodiča, ale aj osudy reálnych či historických osobností, ktorých charizmatický odkaz dodnes osvecuje. Vďaka majstrovskému narábaniu poetickými a jazykovými prostriedkami Cifrove verše evokujú silný dojem, a to nielen v zobrazovaní predmetného, ale najmä pocitového, emotívneho a myšlienkového sveta. Autor už si v prvej zbierke Odrieknutý svet z roku 2001 našiel charakteristický rukopis, ktorý druhá zbierka Čo s takým človekom?, napísaná v rokoch 2001 až 2014, potvrdzuje a cizeluje. Ide o špecifický spôsob písania, o poéziu mysliteľskú, uvažujúcu, múdru, ktorá zodpovedá rukopisu vyzretého básnika.

Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2014

Obálka: Jozef Gális. Ilustrácie: Marta Anderly-Pavelková, Stanislav Harangozó, Martin Kellenberger, Jaroslav Koprda, Jozef Porubčin, Tomáš Krčméry, Emil Sedlák

Jazyková redakcia: Ingrid Skalická

Rozmery: 125 x 217 mm, 92 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-89727-04-9

Cena: 6,50 €