Stanislav Kaľavský: ROMA N AMOUR

Stanislav Kaľavský: ROMA N AMOUR

Kaľavského najnovšie dielo, próza ROMA N AMOUR je ambicióznym pokusom a generačnú výpoveď. Prináša skúsenosť zrelého, rozhľadeného, citlivého a poctivo uvažujúceho muža. K slovu sa postupne dostávajú autorove cestovateľské skúsenosti, jeho osobné prežívanie sveta s temnými a svetlejšími stránkami, obľúbení spisovatelia (Dostojevskij, Franz Kafka) aj autorova vlastná básnická, spisovateľská potreba uchopiť svet a pomenovať ho v podobe vsunutých Vladimírových textov. Nechýba hravosť, schopnosť sebareflexie a sebairónie. Jemne sa spletajúca línia ľúbostného príbehu od prvého ošiaľu až po neľahké konečné rozhodnutie je prerývaná Vladimírovými snami a najmä jeho ,,nedokončeným“ spisovateľským pokusom. Scény Vladimíra ako otca s malou Moničkou sú rozkošne hravé, drsné obrazy ,,chlapského sveta“ majú necenzurovanú hrubú reč ulice, ale nepôsobia vulgárne (milou zvláštnosťou ostávajú stopy dialektu). Vladimírove vety sú kultivované, uhladené, košaté, ale plné vnútorného napätia.

***
Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov
Rozmery: 155 mm x 215 mm, počet strán: 319, pevná väzba
ISBN 978-80-8202-223-3
Cena: 15,90 €
Mesiac a rok vydania: november 2023

***
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
www.vsss.sk
vsss.s.r.o@gmail.com