Slovenský časopis historický 2/2022

Slovenský časopis historický 2/2022

* Gregoríkova Branišová Lucia: Kňažná Eufémia a jej pôsobenie v moravskom prostredí na konci 11.  a na začiatku 12. storočia

* Majriková–Molitoris Milica: Utváranie severnej hranice Slovenska 1918 – 1925

* Bobák Ján: Slovenská liga v Amerike a Slovenská republika 1939 – 1945

* Šmigel Michal: Výpravy Ukrajinskej povstaleckej armády do strednej a východnej Európy 1945 – 1950

* Kačala Ján: Slovenčina ako politikum po roku 1918

* Hrabovec Emília: Andrej Žarnov v exile

* Vašš Martin: Utváranie obrazu Samuela Zocha v agrárnickej  a evanjelickej tlači

* Vnuk František: František Jehlička a Slovenská rada 1933 – 1939

* Bobák Ján: Memorandum predložené mierovej konferencii o odôvodnenosti jestvovania Česko-Slovenska

 

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Rozmery: 165 mm x 235 mm, počet strán: 405,  mäkká väzba, ISSN: 2729-9139

Cena:  14,90