SLOVENSKO OČAMI DETÍ – Uzávierka súťaže: 31. október 2015

SLOVENSKO OČAMI DETÍ – Uzávierka súťaže: 31. október 2015

Trnavský samosprávny kraj – Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

vyhlasujú

literárnu súťaž pre deti do 15 rokov vo vlastnej literárnej tvorbe pri príležitosti 200. výr. narodenia Ľudovíta Štúra

SLOVENSKO OČAMI DETÍ

*

Podmienky súťaže :

– súťaže sa môže zúčastniť každé dieťa vo veku do 15 rokov, žijúce na Slovensku prácou písanou po slovensky,

– námet je ľubovoľný: potulky po Slovensku, zážitky z prázdnin, krásy Slovenska,

– pézia aj próza,

– rozsah strán: maximálne 3 formátu A4,

– text musí byť písaný iba na počítači,

– prácu treba odovzdať v elektronickej forme na adresu: detske@kniznicatrnava.sk a 1ks vytlačenú na adresu:

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova ul. 1, poštový priečinok 29, 918 20 Trnava,

termín uzávierky: 31. október 2015,

– súťaž je neanonymná, na každú prácu je potrebné uviesť: meno, priezvisko, vek, bydlisko alebo adresu školy, ktorú súťažiaci navštevuje,

– súťažné práce bude posudzovať odborná porota,

– víťazné práce budú uverejnené v  časopise mladých čitateľov Čaruška  č. 2/2015 autori víťazných prác ocenení diplomom a knižnými cenami,

– viac informácií: detske@kniznicatrnava.sk, 033/5511782, kl. 15.