15. 2. 2020 – Slávenie spomienky 1151. výročia smrti Konštantína-sv. Cyrila

15. 2. 2020 – Slávenie spomienky 1151. výročia smrti Konštantína-sv. Cyrila

DEDIČSTVO OTCOV, o. z., RASTIC, o. z., Rímskokatolícky farský úrad Bratistava-Devín

vás pozývajú

na slávenie spomienky 1151. výročia smrti Konštantína-sv. Cyrila

15. februára 2020 o 14.00 hod.

v Kostole sv. Kríža v Devíne

 

Program:

Slávnostná svätá liturgia ku cti sv. Cyrita a Metoda

hlavný celebrant a kazateľ Rastistav Čížik,

farár farnosti Bratistava-Staré Mesto

spieva gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon

Proglas prednesie Jozef Simonovič.

Kladenie vencov k pomníku sv. Cyrila a sv. Metoda

Tešíme sa na stretnutie a príležitosť spoločne načerpať z duchovného posolstva sv. Cyrila a Metoda