Jozef M. Rydlo: Prvá ústava Slovenskej republiky: Ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z. z 21. júla 1939 (2022)

Jozef M. Rydlo: Prvá ústava Slovenskej republiky: Ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z. z 21. júla 1939 (2022)

Publikácia Prvá ústava Slovenskej republiky, ktorej autorom je Jozef M. Rydlo, vychádza k 30. výročiu zákona Slovenskej národnej rady č.460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky z 1. septembra 1992.

***

Bibliografický záznam:
Jozef M. Rydlo: Prvá ústava Slovenskej republiky: Ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z. z 21. júla 1939. 1. vyd. Bratislava: Lúč, 2022. 44 s. ISBN 9788081792267 (brož.).