PROPOZÍCIE Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára v Trenčíne (Uzávierka 10. 9. 2024)

PROPOZÍCIE Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára v Trenčíne (Uzávierka 10. 9. 2024)

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov a mesto Trenčín

vypisujú

XXXII. ročník celoslovenskej Literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých

Studňa sa tajne s dažďom zhovára

PROPOZÍCIE SUTAŽE

I. PRÓZA * II. POÉZIA

Vekové kategórie

MLÁDEŽ (15 – 20 rokov) • DOSPELÍ

Tematické oblasti

a) ŽENY ZA ZRKADLOM

Výbor Matice slovenskej vyhlásil rok 2024 za Rok slovenských žien v národnom hnutí. Organizátori súťaže sa tešia na vaše autorské vnímanie výnimočných žien, či už v našej minulosti, alebo v súčasnosti. Žien, vo svojom tajomnom labyrinte „za zrkadlom“ teda tam, kde iba ony vedia nájsť východiská zo situácií, ktoré sa „pred zrkadlom“ javia ako bezvýchodiskové.

b) BEZ OBMEDZENIA ŽÁNRU A TÉMY

Súťažné podmienky

V kategórii próza pošle súťažiaci najviac 3 samostatné, doteraz nepublikované práce, z väčších diel ukážky max. v rozsahu 7 strán, v kategórii poézia najviac 6 doteraz nepublikovaných básní.

Súťaž nie je určená pre členov spisovateľských organizácií.

Posielanie príspevkov do súťaže

* Tri exempláre (napísané na PC / strojom) pošlite na adresu: Verejná knižnica Michala Rešetku, Hasičská ulica č. 1, 911 82 Trenčín. Jeden exemplár pošlite na e-mail: sylvia.fabova@vkmr.sk.

* Príspevky do súťaže môžete posielať do 10. 9. 2024.

Práce doručené po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

* Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, adresu, telefonický a e-mailový kontakt. Odoslaním príspevku súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov. Za súťažiaceho, ktorý do termínu zaslania príspevku nedovŕšil vek 18 rokov, podpisuje súhlas so spracovaním osobných údajov jeho zákonný zástupca.

* Zaujatosť Fondu na podporu umenia a selektívne odmietanie podpory projektov je už spoločenskou témou, ktorá čaká na systémové objektivizovanie. Dovtedy organizátori budú naďalej renomovanú súťaž realizovať, aj keď v komornejších podmienkach.

* Súťažiaci uvedie súhlas/nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.

* Práce bude posudzovať odborná porota zložená z členov Spolku slovenských spisovateľov.

* Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v októbri 2024. Presný termín autorom ocenených prác oznámime a zverejníme na webe www.vkmr.sk.