PROCHÁZKA, Jozef: Chcem sa ti rozdať (2017)

PROCHÁZKA, Jozef: Chcem sa ti rozdať (2017)

Básnický debut MUDr. Jozefa Procházku zostavila a pirpravila na vydanie maželka autora Viera Procházková (pseudonym. Annamária Hodoň) z veľkého množstva básní, za asistencie autora. Jeho verše boli zverejnené aj v Almanachu PB II. (Dotyky s múzou) v roku 2002. Veľkú podporu do ďalšej tvorby autor dostal  od spisovateľa Vojtecha Kondróta, lektora Klubu autorov Považia.

***

Bibliografický záznam:
PROCHÁZKA, Jozef: Chcem sa ti rozdať. [V knihe sú použité staré pohľadnice zo súkromnej zbierky autora knihy; zostavila Annamária Hodoň]. 1. vyd. Trnava:HKPS Trnava, 2017. 72 s. ISBN 978-80-972801-3-0 (viaz., brož.).