Priezvisko a meno

Priezvisko a meno

Marta Hlušíková, PhDr., autorka literatúry pre deti, autorka odbornej literatúry a poetka, sa narodila  9. októbra 1952 v Leopoldove. Detstvo a mladosť prežila v Trenčíne. Je vydatá, má dve deti, žije v Rimavskej Sobote.

Základnú a Strednú všeobecnovzdelávaciu školu navštevovala v Trenčíne. Absolvovala odbor slovenský jazyk – latinčina Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1971 – 1976). Rigorózne skúšky vykonala v roku 1980 (PhDr.).

Povolanie (zobraziť všetko)

Pôsobila ako redaktorka v Archeologickom ústave SAV v Nitre (1976 – 1977) a stredoškolská pedagogička v Lesníckom odbornom učilišti v Banskej Štiavnici (1977 – 1982).

Vyučovala v Rimavskej Sobote na Strednej ekonomickej škole, dnešnej Obchodnej akadémii (1982 – 1991) dejepis a občiansku náuku, potom 24 rokov (od roku 1991) na Gymnáziu Ivana Kraska, ako stredoškolská profesorka slovenského jazyka a latinčiny a zároveň zástupkyňa riaditeľa školy. V súčasnosti pôsobí v Súkromnej strednej odbornej škole v Rimavskej Sobote, kde učí v študijnom odbore hotelová akadémia..

Publikačná činnosť (zobraziť všetko)

Intenzívnejšie publikuje od roku 1989, píše poéziu, prózu i drámu, no orientuje sa predovšetkým na detského čitateľa a rozhlasového poslucháča.

Spočiatku publikovala v denníkoch a týždenníkoch Trenčianske noviny, Gemerské zvesti, Práca, Učiteľské noviny, Roháč, Smena na nedeľu, Slobodný piatok, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, RAK, Kultúrny život, Knižná revue, Ružomberský hlas, Literárne kroky, Kováčňa, Vasárnap, Gőmőri hírlap, Gőmőrországh a inde. Uverejnila 300 poviedok, básní a rozprávok pre deti v časopisoch Adamko, Hlas, Mamatatajojo, Slniečko, Včielka, Zornička či Zvonček. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom (večerníčkové rozprávky, raňajšie glosy). Jej texty sú zaradené do učebníc základných a stredných škôl.

Knižné publikácie (zobraziť všetko)

Knižne debutovala slovníkom latinských citátov Ab urbe condita (2000). Po ňom jej vyšla Malá encyklopédia antickej kultúry (2001) a Latinsko-slovenský slovník (2003, 2009 – 2. miesto v medzinárodnej súťaži v Prahe Slovník roku).

Vyšli jej básnické zbierky Kamene (2003), Rok červených moruší (2008), Lúky tancujú koreňmi tráv (2011) a knihy krátkych próz Záhrady (2005) a Karamelový smiech (2013). V ostatnom období sa venuje predovšetkým tvorbe pre deti: Kde pavúky tkajú cukrovú vatu (2008), Neznášam, keď ma hladkajú po hlave (2009; 2015 – prémia Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu pre deti a ocenenie slovenskej sekcie IBBY ako Najlepšia kniha zimy 2009), Písmenkovo alebo Tam, kde pršia výkričníky (2009), Bublinkové rozprávky (2010), Čo baby nedokážu (2011), Môj dedko Rýchly šíp (2013 – Najkrajšia kniha Slovenska za rok 2013, súčasť katalógu svetovej literatúry pre deti a mládež The White Ravens za rok 2015), Strelené rozprávky (2014), Zázračné topánky (2014), Až raz budem kapitánom (2015), Mlynčeky tety Hrozienky (2016). Je spoluautorkou desiatich výberov próz pre deti vydavateľstva Perfekt (2006 – 2015), zborníka poézie pre deti Písmáci dětem (2011), Almanach básníků (2014), Karavána ide ďalej (2014). Preložila básnickú zbierku Houslistka (2012, Milena Fucimanová) a knihy pre deti od Jiřího Holuba Kolik váží Matylda (2013), Jak se zbavit Mstivý Soni (2014), Vzpoura strašidel (2015). Je autorkou divadelnej hry Výklad (2006), ktorú uviedol v premiére roku 2008 divadelný súbor Divosud.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.