Poľsko – POĽSKÁ REPUBLIKA

Poľsko – POĽSKÁ REPUBLIKA

SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU
Towarzystwo Slowakóv w Polsce
ADRESA: Ul. Sw. Filipa 7/7, 311 50 Kraków
Tel.: 0048 / 12 / 634 11 27

 

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ NA ORAVE
ADRESA: 34484 Dolná Zubrica, 256
Tel.: 0048-187-52703, fax: 0048 / 12 / 632 20 80
E-mail: zg@tsp.org.pl
Web: https://www.tsp.org.pl

 

ZDROJE:

1) Diaspóra

2) USZZ

 

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ