PIUS, Miroslav: Mýty – prvá pamäť ľudstva (2016)

PIUS, Miroslav: Mýty – prvá pamäť ľudstva (2016)

Autor sa vo svojej knihe usiluje odpovedať na základné antropo-etnické otázky: Čo je to vlastne mýtus? Prečo ľudia od svojho civilizačného stupňa v ďalekej minulosti mýty potrebovali k svojmu prežitiu a prečo mýty potrebujú aj dnes? Čo je to vlastne mýtický čas? Aké morálne vlastnosti má mýtický hrdina? Ako vznikol najznámejší mýtus, mýtus o potope sveta? Čo sú to hrdinské a kozmické mýty? V knihe sa venuje mýtom jednotlivých národov: Irán, Mezopotámia, Egypt, Grécko, Rím, Slovania, Kelti, Germáni, Židia... Prometeus ako obraz kultúrneho mýtického hrdinu. Ukážky z najznámejších mýtov jednotlivých historických národov. Staroveké veštiarne v Grécku, Ríme, u Keltov a Slovanov. Biblia a my. Had ako totemové zviera. Rondely v strednej Európe.
 

***

Bibliografický záznam:

PIUS, Miroslav: Mýty – prvá pamäť ľudstva. 1. vyd. Tlmače: Vlastným nákladom (SB Press Tlmače), 2016. 110 s. (brož.)