Peter Jaroš, čestný predseda

Peter Jaroš, čestný predseda