Pavol Dinka: Skalické búdy – príbehy o vinohradníkoch a víne

Pavol Dinka: Skalické búdy – príbehy o vinohradníkoch a víne

Dvanásta kniha slovenského autora a prekladateľa Pavla Dinku, tentoraz v exkluzívnom prevedení, s príťažlivým výtvarným stvárnením (obálka, fotografie, grafická úprava od umeleckého fotografa Eduarda Timka). Publikácia v úvodných kapitolách oboznamuje čitateľa s neznámymi faktami súvisiacimi s históriou vzniku vinárstva a vinohradníctva vo svete a na Slovensku. Ostatné kapitoly venuje autor rodnej Skalici. A v tomto smere je toto dielo rozsahom a šírkou záberu v podmienkach spisby o slovenskom vinohradníctve výnimočné. Nielenže hovorí o živote skalických vinohradníkov a vinárov od dávnej minulosti až po súčasnosť, ale zároveň v plnokrvných obrazoch približuje, ako sa tieto fenomény odzrkadľovali a odzrkadľujú v kultúrnej svojbytnosti Skaličanov, v próze, poézii, vo výtvarnom umení, fotografii, v ľudových zvykoch, tradíciách, nárečí, národopise, stravovaní, v širokej palete ľudového umenia. Druhú časť knihy tvoria príbehy prerozprávané jednotlivými vinármi a majiteľmi búd. Búdy majú svoje osudy, dávnejšie i novšie, neraz zahalené rúškom tajomstiev, nerady prezrádzajú, nerady klebetia, ak niečo povedia, tak skôr o tvrdej robote vinohradníka, ako žil, čo ho trápilo, po čom túžil. Relikvie na stenách a policiach zavše niečo naznačia, nehlučne pošepnú, treba ich zliepať ako kamienky do mozaiky, z kúštičkov tvarovať celky. Niekedy to vyjde, inokedy nie, musíme to prenechať na fabulovanie súčasníkom. Aj to je dobré a zaujímavé. Mnohí s vášňou krešú do kameňa minulosti, hľadajú, pátrajú, chcú poznať detaily o svojich predkoch, formujú nádoby rodinných príbehov ako hrnčiar krčah na svojom kruhu.

Rozmery: 280 x 310 mm, počet strán: 565, tvrdá väzba

ISBN 978-80-8061-838-4