Odovzdali Ceny Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu: Bodovali aj členovia Spolku slovenských spisovateľov

Odovzdali Ceny Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu:  Bodovali aj členovia Spolku slovenských spisovateľov

V stredu 19. júna 2019 odovzdávali v Zičiho paláci na Ventúrskej ul. v Bratislave Ceny Literárneho fondu (LF) za pôvodnú tvorbu.

Hlavnú cenu LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2018 získal JOZEF BANÁŠ za historický román Prebijem sa! Štefánik – muž železnej vôle (IKAR), ktorý je členom Spolku slovenských spisovateľov (SSS). Na umeleckú hodnotu knihy, korektnú prácu autora s faktami a jej prínos z hľadiska osvetlenia života a diela tejto jedinečnej slovenskej osobnosti, bez ktorej osobného zanietenia a vkladu by nebola vznikla prvá Česko-slovenská republika, ako aj na poslanie diela v kontexte 100. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika, poukázal predseda odbornej poroty, literárny vedec a kritik Alexander Halvoník.

 

Laureát hlavnej ceny LF Jozef Banáš a držiteľ prémie LF za literatúru pre deti a mládež Romna Brat. Foto: Štefa Cifra

V rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2018 získali prémie v kategórii poézia: JÁN TAZBERÍK za zbierku básní Pasca na svetlo (SC PEN), ktorý je aj je členom SSS, a DANA PODRACKÁ za zbierku básní Paternoster (Skalná ruža); v kategórii próza: Milan Zelinka, takisto člen SSS za zbierku poviedok Blízke diaľavy (Vydavateľstvo Matice slovenskej); v kategórii dráma STANISLAV ŠTEPKA za hru Čo sa sníva trpaslíkom (Radošinské naivné divadlo); v kategórii detská literatúra ROMAN BRAT za knihu pre deti Stratený kráľ (Ikar); v kategórii literatúra faktu IVAN SZABÓ, člen SSS, za monografiu Významné osobnosti starého Prešporka (Perfekt) a v kategórii literárna veda JÁN ZAMBOR za odborné dielo Stavebnosť básne (LIC).

 

Držitelia Ceny LF za pôvodnú poéziu Ján Tazberík a Dana Podracká. Foto: Štefa Cifra

 

Uznanie LF v rámci Ceny za pôvodné literárne dielo získalo za edičný počin vydavateľstvo Ikar. Odovzdávania literárnych cien a prémií, ktoré udeľuje Sekcia pre pôvodnú literatúru LF, sa zúčastnili aj riaditeľ LF Ladislav Serdahély, a podpredseda výboru uvedenej sekcie Erik Ondrejička, ktorí ceny odovzdávali s predsedom poroty.

V rámci Ceny Ivana Kraska 2018 za debut získali prémie SIMONA DOLNÍKOVÁ za básnickú zbierku Polychromatické jablko (Edícia mladých slovenských autorov časopisu Dotyky vydavateľa Spolku slovenských spisovateľov) a VILIAM NÁDASKAY za básnickú zbierku Vynechaný spoj (Vlna). Hlavnú Cenu Ivana Kraska za rok 2018 porota neudelila. Hodnotenie predsedu poroty Mariána Hatalu predniesla v jeho zastúpení Jitka Rožňová.

Cenu Imre Madácha za rok 2018 získali: za pôvodné dielo v maďarskom jazyku: ZSÓFIA BÁRCZI za dielo Vidéki lyányok énekeskönyve – Spevník vidieckych dievčin (OZ Phoenix). Prémie v rámci Ceny Imre Madácha dostali JUHÁSZ KATALIN za dielo Nyeretlen – Bez výhry (Nap kiadó) a CSANDA GÁBOR za preklad diela Viera Kamenická: Pozsonyizsidómesék Rozprávky zo Židovskej ulice (OZ Bratislavské rožky). Uznanie LF v rámci Ceny Imre Madácha za rok 2018 za edičný počin získalo Občianske združenie Phoenix. Literárne diela a preklad zhodnotila predsedníčka poroty Jitka Rožňová.

Cenu Ivana Franka za rok 2018 za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku získal VASIĽ DACEJ za dielo Girkij šokolad – Horká čokoláda (Dafons) a za preklad diela zo slovenčiny do ukrajinčiny IVAN JACKANIN za preklad diela Dušana Mikolaja: Miž Karpatami i Tatrami – Medová baba (Timpani). Prémiu v rámci Ceny Ivana Franka získal JÚLIUS PAŇKO za dielo Povnyj mišok pravdy – Vrece plné pravdy (Timpani). Uznania LF v rámci Ceny Ivana Franka za edičný počin udelili vydavateľstvám Dafons a Timpani. Ocenené diela a preklad zhodnotili Mária Schlosserová, predsedníčka poroty.

Podujatie uzavrel Ladislav Serdahély, riaditeľ Literárneho fondu, blahoželaním oceneným, poďakovaním odborným porotám za svedomitú prácu a ich predsedom za odborné hodnotenia.

Redakcia

 

Zdroj: Odovzdali Ceny Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 25 – 26 (3. 7. 2019), ISSN 0862-5999, s. 19.