NOVÝ ZÉLAND

NOVÝ ZÉLAND

Nový Zéland

SPOLOK ČECHOV A SLOVÁKOV V AUCLANDE

Czech and Slovak Society Auckland Incorporated (CS Club Auckland alternatívny názov)

Korespondenčná adresa: 7 Glenside Ave, Pakuranga Heights, Auckland

Predsedkyňa: Hana Růžičková, pokladníčka: Zuzana Pištěcká, tajomníčka: Lucia Kaufnerová

E-mail:  info@csclubauckland.org.nzvybor-csclubauckland@googlegroups.com

Web: www.csclubauckland.org.nz

 

CIELE: Hlavné ciele spolku sú poskytovanie informácií, usporadúvanie podujatí pre členov klubu a propagácia českej a slovenskej kultúry na Novom Zélande. Členom spolku sa môže stať každý, kto sa prihlási do e-mailovej konferencie CS Club Auckland. Spolok je nezisková organizácia s veľmi malým rozpočtom (jedinými príjmami sú dotácie z ČR, príjmy z predaja Entertainment Book, prípadne zisky z akcií). Príjmy slúžia najmä na pokrytie nákladov na usporadúvanie podujatí.

 

ZDROJ:

1) CS Club Auckland

 

 

ČESKO – SLOVENSKÝ KLUB AUCKLAND

Czech and Slovak Society in Auckland

ADRESA: P. O. Box 106-327. Dowtown Post schop, Auckland

Tel.: 0064/9/4444401

E-mail: csclubauckland@hotmail.com

Web: www.csclub.org.nz

 

ZDROJ:

1) Diaspóra

 

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ