NAGAJDA, Ján: Nahý v osom hniezde (2018)

NAGAJDA, Ján: Nahý v osom hniezde (2018)

Podľa vzoru Nagajda sa môžeme v jeho zbierke básní Nahý v osom hniezde učiť ohýbať slová tak, aby súzneli. Všetky. Aj také, pre ktorého by ste rýmového partnera len ťažko hľadali. Autor sa nebojí do textu zakomponovať a pri tvorbe rýmu využiť napríklad aj cudzie slovo. Najväčší priestor v zbierke poskytuje intímnej lyrike. A tú Nagajda predstavuje zo všetkých uhlov. Jemnučko dráždivá, no svojou povahou cudná, navzdory zrelému veku mladícky ľúbostná a živelná v citovom vzplanutí, dráždivo zmyselná, no vždy vkusná, ale aj taká, z ktorej vanie chlad trpkých výčitiek a zaznieva ozvena nezodpovedaných otázok, čo lemujú mystické spolužitie muža a ženy, keďže všedný život nie je iba lúka milencov presvetlená svitom luny. V týchto rovinách je Nagajda skutočne pôsobivý, možno jeden z najpôsobivejších súčasných slovenských básnikov. V zbierke nechýbajú ani spoločensko-kritické básne, ktoré majú až burcujúci účinok a z ktorých zaznieva nástojčivý apel, ako aj lyrika reflexívnej povahy, ktorú básnik stavia ako štít proti jedovým zubom času a z toho vyplývajúceho starnutia či volaniu spomienok.

***

Bibliografický záznam:

Nagajda, Ján: Nahý v osom hniezde. Ilustroval akad. maliar Mikuláš Lovacký. Košice: Vienala, 2018, 1. vyd., 72 s., ISBN 978-80-8126-157-2 (viaz.)

***

Iné knihy autora: