MORAVČÍK, Leopold: Čína na konci dlhého pochodu (2017)

MORAVČÍK, Leopold: Čína na konci dlhého pochodu (2017)

Autor, dlhoročný zahraničnopolitický redaktor, navštívil Čínu viackrát a v rozličných obdobiach, čo mu umožnilo zaznamenať a porovnávať jej obrovské premeny, ktorými prechádza táto najľudnatejšia, pôvodne zaostalá agrárna krajina v posledných štyroch desaťročiach. Čína v súčasnosti zaujíma druhé miesto najvyspelejšej hospodárskej veľmoci s ambíciami prepracovať sa v krátkom čase na čelo svetového rebríčka. Pochopiť tieto prudké a často aj neočakávané zmeny nemožno bez hľadania historických súvislostí, preto v knihe majú svoje miesto aj odkazy na minulosť, ktorá v podobe historických pamiatok tvorí významnú súčasť svetového dedičstva. Svoj podiel na tom, aká je Čína v tomto čase, majú aj ženy, napriek tomu, že v minulosti vždy mohli v spoločnosti zastávať iba podradné miesto. Autor ako skúsený štylista spája osobné zážitky a skúsenosti z rozličného obdobia súčasnej reformy s faktami zo svojho bohatého osobného archívu. Naznačuje tak ďalšie možné trendy vo vývoji, ktoré my, tu v starej Európe, nechceme priznať.

Kniha Čína na konci dlhého pochodu (Perfekt, 2017) získala v ankete Slova (www.noveslovo.sk) Vaša najlepšia kniha 2017 druhé miesto. Autor Leopold Moravčík je členom Spolku slovenských spisovateľov.

---

Bibliografický záznam:
Moravčík, Leopold: Čína na konci dlhého pochodu. 1. vyd. Bratislava: Perfekt, 2017. 288 s. ISBN 978-80-8046-821-7.

***

 Zdroje:
1) Čína na konci dlhého pochodu: Moravčík Leopold. In: Martinus [online]. [Citované: 17. 8. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
2) Vaša najlepšia kniha 2017 – vyhodnotenie. Rebríček najúspešnejších autorov a ich kníh | Rebríček najúspešnejších vydavateľstiev. In: Slovo [online]. Uverejnené: 31. 1. 2018 [citované: 17. 8. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.