Miroslava Košťálová: Ateliér

Miroslava Košťálová: Ateliér

Debutová básnická zbierka MIROSLAVY KOŠŤÁLOVEJ Ateliér je rozdelená do piatich tematických cyklov s názvami Trištvrte na drink, Medicína, Ateliér, Labuť a Tanec lipového dreva. Názov odkazuje nielen na dielňu výtvarných umelcov, ale aj na rozmanitosť textov. Básne evokujú maliarske plátna, papiere a ďalšie materiály spájané s prostredím dielne. Autorka prináša variácie na motív lásky. Prostredníctvom procesu vzniku a zániku sleduje jej krehkosť, zničujúcu silu, ale aj spontánnu radosť. Zbierka predstavuje pokus o žánrové prepojenie poézie a prózy. Každý cyklus je ukončený poviedkou, ktorá v závere nadväzuje na ďalší tematický okruh.
Zbierku vydal Spolok slovenských spisovateľov (2021) v Edícii mladých autorov časopisu Dotyky.

 

Bibliografický záznam:

Miroslava Košťálová: Ateliér. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2021. 1. vyd., 80 strán, ISBN: 9788081941399 (brož.). Edícia mladých autorov časopisu Dotyky