Miroslav Majerník: Dragún jeho veličenstva

Miroslav Majerník: Dragún jeho veličenstva

„Chyby dejín sa radi a často opakujú,“ silná veta hlavného protagonistu knihy Miroslav Majerníka Dragún jeho veličenstva predurčujestrhujúci, historický a dobrodružný protivojnový román – vhodný na zamyslenie čo najširšej čitateľskejverejnosti.

Nový vzrušujúci román, ktorý je štvrtou autorovou knihou, sa začal rodiť už v jeho detstve, keď autor často počúval rozprávanie starého otca a jeho rovesníkov o zážitkoch z prvej svetovej vojny. Ich príbehy, keď mladý muži plní nadšenia – zanechávajúc doma svoje lásky, manželky a blízkych – mohli preukázať česť svojej vlasti a cisárovi, ho fascinovali, ale akosi im neveril. Ako malý chlapec tie spomienky na časy, keď títo starí muži boli mladí, vnímal budúci spisovateľ skôr ako zábavku, rozprávku, ktorá akoby vychádzala z akýchsi dávno zabudnutých čias a v nijakom prípade nemohla byť pravdivá, lebo toľko zvratov a krutosti sa nemohlo v živote prihodiť nikomu. Neskôr, keď sa už ako dospelý zahrúžil do štúdia historických faktov, však pochopil, že všetko, čo v detských rokoch zažíval ako fantazírovanie starých mužov, bolo tragickou skutočnosťou – v boji o moc, ovládnutie sveta aj za cenu nezmyselných nevinných obetí prostých ľudí. Neuveriteľne strastiplnú vojnovú cestu svojho starého otca, dragúna Franca, ponúka autor čitateľovi v drsnej, krvavej, neľútostnej, niekedy i láskavo-humornej autentickosti, napriek všetkému plnej odvahy i nádeje, čo azda pomáhalo i pomohlo tieto krutosti prežiť.

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Rozmery: 210 x135 mm, počet strán: 240, tvrdá väzba. ISNB 978-80-8202-126-7.