Miroslav Daniš: Naboso

Miroslav Daniš: Naboso

Po výbere z poézie Krehké z kameňa (Vydavateľstvo SSS, 2016) sa M. Daniš tentoraz prezentuje básnickou zbierkou, ktorá zachytáva veci a situácie emóciami. Prebúdzajú sa v priam nevysloviteľnom poznaní a poetickej subjektivite. Aj táto zbierka dokumentuje, že poézia má silu spájať ľudí s rôznymi životnými osudmi. Práve prostredníctvom umeleckého slova zistíme, že so svojimi problémami či radosťou nie sme sami, ale aj s druhými... Zbierku ilustroval akad. maliar Miroslav Cipár.

Vyšlo vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Rozmery: 135 x 217 mm, počet strán: 80, tvrdá väzba

ISBN 978-80-8202-114-4

Cena: 7,90 €