Miroslav Daniš a kol.: Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov

Miroslav Daniš a kol.: Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov

Trvalo takmer dvestopäťdesiat rokov, kým sa zrodil slovenský preklad slávnych memoárov významného európskeho vzdelanca a diplomata so slovenskými koreňmi Františka Tótha.

Svoje cestopisné spomienky vydal knižne v roku 1784 v Paríži pod názvom Mémoires sur les Turcs et les Tartares. Obrovský čitateľský záujem si už zakrátko vyžiadal preklad do angličtiny, dánčiny, švédčiny, neskôr aj do nemčiny a iných jazykov. Čitatelia boli dielom nadšení, no nielen preto, že im umožnilo nahliadnuť do exotického sveta, ktorý bol pre nich neprekonateľne vzdialený a zahalený tisíc a jedným tajomstvom. František Tóth (barón Francois de Tott) vtipne a pútavo opisuje len to. Čo sám videl a zažil ako vyslanec francúzskeho kráľa v Osmanskej ríši, Krymskom chanáte či Levante. Rozdielny spôsob myslenia a vnímania života v Európe a Oriente je zjavný aj dnes, v tom je kniha stále aktuálna a poučná. V súčasnosti sú Tóthove spomienky preložené aj do maďarčiny či turečtiny. Slovenský preklad je však v niečom iný. Okrem dobových litografií obsahujú spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov aj historické štúdie, ktoré približujú život a dobu Františka Tótha.

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

 

Rozmery: 177 mm x246 mm, počet strán: 455, tvrdá väzba

ISBN 978-80-8202-182-3

Cena: 22,00 €