Milan Zelinka: Návraty v treťom veku

Milan Zelinka: Návraty v treťom veku

Múdra spoločnosť si ľudí v treťom veku váži. Nie sú pre ňu príťažou, ale studnicou poznania. Životné skúsenosti dávajú možnosť s odstupom nazerať na problémy. Hodnotový rebríček majú ľudia v treťom veku značne preverený.
Zbierka krátkych próz renomovaného spisovateľa Milana Zelinku Návraty v treťom veku je toho príkladom. Autor sebe vlastným láskavým spôsobom poukazuje na to, čo považuje za dôležité, hodnotné, úctyhodné. Spomína na ľudí, diela a udalosti, ktoré zohrali v jeho živote dôležitú úlohu a ktoré si váži. Upozorňuje na potrebu ohľaduplnosti a vľúdnosti v medziľudských vzťahoch. Poukazuje na význam zdanlivo bežných vecí, ktoré pomáhajú porozumieť iným ľuďom. Zdôrazňuje, že prinášanie hodnôt pre iných, nielen pre vlastné blaho, robí život človeka zmysluplným. Milan Zelinka nepotrebuje veľký priestor na vyjadrenie dôležitého. Dokáže to v krátkych prozaických textoch. Bez moralizovania, len otvorením čistej duše. Aj preto sa Milanovi Zelinkovi darí zušľachťovať čitateľov svojich kníh. A naša spoločnosť šľachetných ľudí potrebuje ako soľ.

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Rozmery: 137  mm x 206 mm, počet strán: 120,  tvrdá väzba

ISBN: 978-80-8202-243-1

Cena: 14,90 €

****
Kontakt:
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
www.vsss.sk
vsss.s.r.o@gmail.com