Milan Hodál: Za svet

Milan Hodál: Za svet

Milan Hodál, básnik, epigramatik, textár, od roku 2013 člen Spolku slovenských spisovateľov, rodák z Bánoviec nad Bebravou, žije v Nitre. V meste pod Zoborom našiel rodinné aj tvorivé zázemie.

Knižne vydal: Rozcvička zbierka satirickej poézie (2002), Zázračná planéta zbierka poézie (2010), Cennosti zbierka poézie (2013), (H)lásky zbierka poézie (2015), Epigramofón zbierka satirickej poézie (2017), Užívam si zbierka poézie (2019), Láskobranie zbierka poézie (2021), Modlitbička zbierka poézie (2022

Za svet zbierka poézie (2024).

Svoje básne a epigramy publikuje časopisecky v časopise Literárny týždenník a v humoristicko-satirickom mesačníku Bumerang. V internetovom priestore publikuje na stránkach Humorikon.sk a PriestorNet.com. Je autorom rozhlasového kabaretu Podnikový erobik. Jeho básne boli zaradené do antológie poézie členov Spolku slovenských spisovateľov, Básnici 2018 a tiež do antológie slovenskej poézie o Dunaji, Duní Dunaj. Výber z jeho satirickej tvorby je súčasťou antológie satirickej poézie Hromy a blesky, ktorá vyšla v Srbsku v r. 2020.

Je členom literárneho klubu Janka Jesenského v Nitre a viacnásobným držiteľom ocenenia literárnej ceny neziskovej organizácie Čakanka, v kategórii poézia. Pri príležitosti stého výročia založenia Spolku slovenských spisovateľov (rok 2023) mu bolo udelené Čestné uznanie za doterajšiu literárnu tvorbu.

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Ilustrácie: Mgr. Regina Kráľová, výber z tvorby energetických obrazov, DTP: Mgr. Jaroslav Oprala, Garmond Nitra

 

***

Bibliografický záznam:

Milan Hodál: Za svet. Ilustrácie: Mgr. Regina Kráľová, výber z tvorby energetických obrazov, DTP: Mgr. Jaroslav Oprala, Garmond Nitra. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2024., 1. vyd., 97 s., ISBN 978-80-8202-244-8