Milan Hodál: Láskobranie

Milan Hodál: Láskobranie

Zbierka poézie Láskobranie je autorovou v poradí už siedmou samostatnou knihou poézie. Kniha je výberom 35 básní o láske. Nie sú to však len básne o láske k žene, ale básne o hodnotách ako takých.  O  rodine,  domove,  potrebe cítiť dobro a ľudskosť ako základnej ingrediencii života a Bytia. Každá báseň je ilustrovaná samostatným obrazom z cyklu Energetické obrazy výtvarníčky Reginy Kráľovej.

Verš básní je sylabotonický s  pravidelným rýmom, tak aby vynikla krása a sila slova.

Recenziu ku knižke napísala prof. Zuzana Kováčová a doslov slovenský básnik Jaroslav Rezník st. a český básnik Jiří Žáček.

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Počet strán: 87, väzba: tvrdá, ISBN 978-80-8202-153-3