Milan Abelovský: Biela osnova

Milan Abelovský: Biela osnova

Milan Abelovský po doteraz vydaných básnických zbierkach Chvíľa zblíženia, Jaspis a karneol, Zľutovnica a Čerešne v hanebnej ulici  predkladá nový poetický opus Biela osnova. Jeho doteraz vydané knižky charakterizuje emocionálna racionalita. Básnik si nikdy nepotrpel na „vyprázdnenosť výrazu“ či konvenčnosť. Doteraz nás vedel presvedčiť, že vnútorná katarzia je pre neho najpodstatnejšia tak, ako je i v ľudskom úsilí najpodstatnejšie prekonávať to, čo je stagnujúce a strnulé. Autor zbierku rozdelil na dva tematické celky – Pokolenie snehuKrikľavé spovednice. Prvá časť zbierky stojí na príbehoch a sociálnych aspektoch, ktoré sa básnika bytostne dotýkajú. Aj to dáva čitateľovi možnosť, aby videl detailnejšie priamočiarosť, ktorou básnik odkrýva príjemné i nepríjemné stránky toho čo prežil a prežíva. Pacifistické postoje prevládajú najmä v druhej časti básnickej zbierky. Aj preto môžeme pokojne o novej zbierke povedať, že nestojí chrbtom k životu a realite a vie nám sprostredkovať po ľudskej, ale i umeleckej línii neopakovateľný zážitok. A naznačuje aj nové nadýchnutie a zbieranie síl do ďalšieho rozbehu... „To množstvo tvárí, záľaha rúk a nôh a všetky sa hýbu, nikto mi nepovie vnuk, nikto ma nesloví syn. Viem iba, hľadať musím tam, kde som stratil...“

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Rozmery: 120 x 175 mm, počet strán: 79, tvrdá väzba  

ISBN 978-80-8202-084-0

Cena: 6,90 €