MIKOLÁŠOVÁ, Katarína: Povesti spod Vitoroga/Priče ispod Vitoroga (2020)

MIKOLÁŠOVÁ, Katarína: Povesti spod Vitoroga/Priče ispod Vitoroga (2020)

Ostoja je chudobný chlapec, ktorý si za službu u gazdu vypýta neduživé a krivé čierne jahňa. Tajomný vládca vôd ukryje rieku pod zem, pretože ľudia si nevážia jej bohatstvo. Zem znenazdajky pochová v prepadliskách celé stáda dobytka. Zvíťazí statočnosť a láska mladej dievčiny Isidory nad temnými silami?
Príbehy čerpajú námety z neľahkého života obyvateľov prekrásnej oblasti Janj v Bosne a Hercegovine. Opierajú sa aj o históriu kraja, jeho tradície a legendy. Hovoria o láske a statočnosti, odvahe a viere, o vzťahu človeka k rodnej zemi a prírode. V magickom prostredí lesov, jaskýň a vodopádov sa statoční mladí hrdinovia stretávajú so strašidelnými, inokedy láskavými fantazijnými bytosťami. Knižka je určená deťom od 10 rokov a vyšla súčasne v dvoch jazykoch – slovenskom aj srbskom. Do srbského jazyka ju preložil Martin Prebudila.

***

Bibliografický záznam:
Katarína Mikolášová: Povesti spod Vitoroga/Priče ispod Vitoroga. Preklad do srbského jazyka Martin Prebudila. Ilustrácie Ivica Stevanović. 1. vyd. Belehrad (Srbsko): CompuTech doo, 2020. 144 s. ISBN 978-86-81454-14-5