MIKLOŠKO, Jozef: Ľudia a doba (z môjho života) (2017)

MIKLOŠKO, Jozef: Ľudia a doba (z môjho života) (2017)

Nová kniha Jozefa Mikloška prináša jeho spomienky na detstvo, dospelosť a starou, na cesty po svete, zaujímavé aj zabudnuté osobnosti. V rozhovoroch a úvahách o ľuďoch, rokoch a udalostiach autor hodnotí dobu a prežitý osud. Svoje poznania a skúsenosti opisuje otvorene a optimisticky, nikdy nestráca humor a neberie život ani seba príliš vážne.

***

Bibliografický záznam:

Jozef Mikloško: Ľudia a doba (z môjho života). 1. vyd. Bratislava: Marenčin PT, spol. s r. o., 2017, 270 s. ISBN 978-80-569-0000-0 (viaz).