Marta Hlušíková: Žena našívajúca záplaty

Marta Hlušíková: Žena našívajúca záplaty

Žena našívajúca záplaty je treťou poviedkovou knihou Marty Hlušíkovej. Autorka zameriava pozornosť na „malých“, „obyčajných“ ľudí, prostredníctvom ich príbehov chce rozkrývať čosi univerzálne, prítomné v každom ľudskom živote, a tým naznačiť aj istú podobnosť a blízkosť zdanlivo odlišných osudov. A takisto chce spochybniť pevné hranice medzi „veľkými“ a „malými“, dokonca banálnymi okamihmi či situáciami ľudského života. Jej ústredná poviedka Tvár v dlaniach nie je iba posolstvom fyzického zániku, má v sebe nádej pokračujúceho života. Autorka navodzuje atmosféru nádeje a dôvery v ľudí okolo nás. Niekedy nás vynesú z duševnej priepasti ľudia, o ktorých by sme to najmenej predpokladali. Hlušíková túto ubíjajúcu všednosť s nečakaným koncom pozdvihuje do vyššej filozofickej roviny. Ako poznamenáva Anton Hykisch, „postavy z jej próz prežívajú nielen prítomnú chvíľu, ale majú aj svoju minulosť, nevdojak sú aj nositeľmi kontinuity ľudského rodu. Podľa autorky nešťastia vedú človeka k ,našívaniu záplatʻ na plachte vlastného životného príbehu.“

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Rozmery: 115 x 187 mm, 151 s., tvrdá väzba

ISBN 978-80-8202-159-5

Cena: 8,90 €