Marian Škotka: Šepot života

Marian Škotka: Šepot života

Marian Škotka vo svojom knižnom debute Šepot života ponúka deväť poviedok o zložitých medziľudských vzťahoch v modernom svete. Deväť osudov ovplyvnených ľudským egom, vášňami, slabosťami, láskou, ale aj náhodou. Pútavo napísané príbehy sú akoby vystrihnuté zo života, možno sa odohrávajú aj pred našimi očami, len ich vnímame z úplne iného uhla. Sú autenticky súčasné, no svojou hĺbkou odrážajú nemenné a opakujúce sa ľudské snaženie o naplnenie vlastných predstáv o živote rešpektujúc alebo ignorujúc mravný zákon.

„Marian Škotka vytvoril príbehy, ktoré sú nielen pútavé, ale privádzajú aj k hlbšiemu zamysleniu o živote a jeho skutočných hodnotách. Reflektujú moderný mestský život s jeho pestrou ponukou i mnohými nástrahami. Tak ako život sám často smerujú k prekvapivému rozuzleniu.“

Peter Jaroš

„Škotka má výrazne vyvinutý zmysel pre detail, priam akúsi skrytú a nenápadnú ,filozofiu detailu‘, ktorá dodáva jeho prózam punc vierohodnosti bez toho, aby sa detail stal dominantou kompozície.“

Dalimír Hajko

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Počet strán: 171, rozmery: 145 x 205 mm, väzba: tvrdá

ISBN: 978-80-8202-231-8

Cena: 14,90 €