ŠIDLÍK, Marián: Len tu žiť (2017)

ŠIDLÍK, Marián: Len tu žiť (2017)

Zbierka básní z obdobia 2006 – 2012. Autor v nej rozvíja svojráznu a decentnú poetiku, zachytáva rytmicky plynúce okamihy často prežívané vo vzťahu k nežnému pohlaviu. Pravdaže, všeličo z nich zostáva nedopovedané. Z autorovej tvorby možno vytušiť aj inšpirácie japonskou či čínskou básnickou tvorbou. A k takýmto básňam, hoci na prvý pohľad pôsobia priamočiaro, je potrebné vracať sa, čítať ich nanovo, aby ako celok poodhalili ďalšie súvislosti.

***

Bibliografický záznam:
Marián Šidlík: Len tu žiť. Ilustrácie: Viki Janisová, Pavol Tupaj. 1. vyd. Košice: Pectus, 2017. 80 s. ISBN 978-80-89435-27-2 (viaz.).