Literárny týždenník 9 – 10/2018

Literárny týždenník 9 – 10/2018

Literárny týždenník 9 – 10 zo 14. 3. 2018 prináša:

ÚVODNÍK

* Roman Michelko: Slovensko na križovatke

ESEJ

* Pavol Dinka: Esej o hľadaní najschodnejšieho chybného variantu a o podvedomom strachu z víťazstva: Sen verzus skutočnosť

AKTUALITY

* Vedenie SSS a redakcia Literárneho týždenníka: Odsúdenie úkladnej vraždy novinára

* Anna Medzihradská: Spomienkové podujatia na významného slovenského spisovateľa: Andrej Chudoba v prítomnosti

* Roman Murín, Bratislava: Píšete nám...

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

GLOSA

* Jozef Čertík: Lekcia učiteľky s malým „u“: Nie je Učiteľka (SK) ako učiteľka (BG)

PREDPLATNÉ A ODBER/PODPORA

* Dve percentá pre Literárny týždenník a Spolok slovenských spisovateľov

* Predplaťte si Literárny týždenník

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

* Branislav Fábry: Protisystémový pat v talianskych voľbách

* František Škvrnda: Putin o prelome v bezpečnosti sveta

TÉMA: VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY A LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

* Vincent Šabík: Literárny týždenník ako tribúna demokratizácie a suverenizácie Slovenska (IV)

ANKETA K 25. VÝROČIU VZNIKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A 30. VÝROČIU ZALOŽENIA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

V MENE VÝZNAMNÝCH JUBILEÍ

* V tomto roku si pripomíname dve významné výročia – 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1. 1. 1993) a 30. výročie vzniku Literárneho týždenníka (september 1988). Týmto jubileám sa budeme v našom časopise venovať po celý rok v rámci rozličných publicistických a literárnych foriem. Články na danú tému očakávame najmä od našich stálych priaznivcov a prispievateľov. Na úvod sme sa obrátili na čitateľov so žiadosťou o odpovede na tri anketové otázky (odpovede budeme uverejňovať na pokračovanie aj v ďalších vydaniach LT):
1. Čo pre vás znamenal vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993?
2. Naplnila samostatná slovenská štátnosť vaše očakávania a čo jej želáte do ďalších rokov?
3. Ako vnímate zástoj Literárneho týždenníka v národnoemancipačných zápasoch a v podpore štátotvorných úsilí Slovákov od jeho vzniku v roku 1988 do vzniku samostatnej SR i pri upevňovaní jej štátnosti až do súčasných dní?

Na otázky odpovedali:

* Martin Vladik, básnik, Poprad

* Jozef Šovčík, Bratislava

* Ján Marcinko, autor literatúry faktu, Košice

* Milan Stano, výtvarník, Bratislava

* Alexej Mikulášek, Česká republika, člen vedenia Únie českých spisovateľov

* Margita Kániková, spisovateľka, Trnava

* Ondrej Mrlian, architekt, Hybe

TÉMA: VZNIK SR A LITERÁRNY TÝŽDENNÍK/DEJINY/OSOBNOSŤ

* Štefan Cifra:  „Suverénny národ sa dá vysloviť iba suverénnou ústavou...“: Mináčov zástoj v boji proti „trojjedinej“ ústave

Vystúpenie VLADIMÍRA MINÁČA v Slovenskej národnej rade v Bratislave 30. 10. 1989 proti tzv. „trojjedinej“ ústave a za slovenskú suverenitu

DIVADLO/RECENZIA

* Mária Bátorová: Camusov existencializmus vo viedenskom Volkstheatri: Nedorozumenie v podaní hercov z Grazu

* Milan Polák: Nad knihou Antona Kreta Ján Solovič: Oneskorené, no vzácne svedectvo

* Dušan Poliščák: Výstava k 200. výročiu narodenia Mariusa Ivanoviča Petipu: Ruská veľkoleposť na baletných scénach

KNIŽNÁ TVORBA SSS A JE HO VYDAVATEĽSKÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2017

* Knižné tituly Spolku slovenských spisovateľov, Vydavateľstva SSS, Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a Kultúrno-literárnej akadémie za rok 2017: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba

VIZUÁLNE UMENIE/RECENZIA

POHĽADY NA VÝTVARNÉ UMENIE A ARCHITEKTÚRA

DO GALÉRIE

* Eva Ľuptáková, Riaditeľka galérie: Fenomén moderného maliara

* Daniela Kapráľová, kurátorka: Ikona – teológia vo farbách

REFLEXIE

* Dušan Mikolaj: Levočský Rezbársky Majster

ARCHITEKTÚRA

Aj o našej, nielen Aaltovej prírode

(Stranu pripravil Dušan Mikolaj)

ROZHOVOR

* Rozhovor so spisovateľom a prekladateľom IVANOM JACKANINOM: Spisovatelia vždy nájdu spoločnú reč (zhovára sa Dušan Mikolaj)

ČÍTANIE/PRÓZA/POÉZIA

* Ivan Jackanin: Tiene a jazvy

* Milan Zelinka: Odkaz

RECENZIA

* Pavol Tomašovič: Sila slova (BINET, Laurent: Sedmá funkce jazyka, 2017, preklad do češtiny)

ČRTA/DIVADLO/POÉZIA

* Dušan Mikolaj: Bábkar s poetikou básnika zakotvenou v detskom svete

RECENZIE

* Hana Košková: Dedičstvo múdrosti v čičmianskej ságe (BENKOVÁ, Viera: Tri ženy, dvaja muži a ja. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2017)

* Ľubomíra Miháliková: Drapľavá pravda pivníc (TRTOL, Jozef: V navínených klenbách Modry. Modra: Jozef Trtol, 2018)

Zdenka Valentová-Belićová: Poézia Zorana Đerića po slovensky (Đerić, Zoran: NOVÉ DEVÍNSKE ELÉGIE. Bratislava: Kultúrno-literárna akadémia, 2017, 1. vyd., 141 s., ISBN 978-80-972827-8-3)

* Ján Maršálek: Reflexie o spirituálnej literatúre (GALLIK, Ján, ed.: Rudolf Dilong a stredoeurópska katolícka literatúra. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017)

*  Jana Judinyová: Dvanásť neznámych slovenských poetiek (BOKNÍKOVÁ, Andrea: Potopené duše z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia: Čítanka. Bratislava: Aspekt, 2017)

* Etela Farkašová: Podklad ku genealogickým výskumom a memento pre súčasníkov (HÖFLER, Ida Olga: Die jüdischen gemeinden im weinviertel und ihre rituellen einrichtungen 1848 – 1938/45.

Strasshof an der Nordbahn (Rakúsko): Pilum Literatur Verlag, 2015)

* Jana Šimulčíková: Zavŕšenie trilógie z reálneho života (PŘÍHODOVÁ, Daniela: Po noci deň. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2017)

* Jaroslav Rezník: Rezonujú aj v našich časoch (TIMURA, Viktor: Človek v dejinách filozofie. Bratislava: Eko-konzult, 2018)

* Viliam Apfel: So srdcom na dlani (MARENČIN, Albert: Košický pustovník. Bratislava: Marenčin PT, 2017, 3. vyd., 139 s., ISBN 978-80-8114-879-8)

LiteraTÚRA

SLOVO O SLOVE

* V Mesiaci knihy deťom

KNIHA (DVOJ)TÝŽDŇA

* Alexander Halvoník: Poviedkový maratón (JURÍK, Ľuboš: Všetky moje poviedky. Bratislava: AlleGro, 2017)

LITERÁRNE OZVENY

* Ocenenie aj pre LEOPOLDA MORAVČÍKA

* Farkašovej scenár opäť v nomináci

SPOMIENKA/VÝROČIA

* Igor Válek: Chrabrý princ a asteroid z Gemera

POZVÁNKY NA LITERÁRNE PODUJATIA

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS

* Vydavateľský deň SSS

PODUJATIA/AKTUALITY

* Spomienka na FRAŇA KRÁĽA

* R. A. Ružomberský: Rendezvous pod schodmi: S Dušanom Mikolajom a Stanislavom Melišom

* Jana Borguľová: Cena mesta Banská Bystrica ONDREJOVI SLIACKEMU

* Gabriel Németh: Stretnutie básnikov v Borši

* Poetická tvorba pre deti

* Skončil sa Týždeň slovenských knižníc: Knihy pre všetkých

NEKROLÓG

* Odišiel Jozef Husár

PREČÍTAJTE SI

* Slovenské pohľady 3/2018

* Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Pavol Kall: Zamyslenia

* Emil Poláčik: Balady: Nerevolučná; Ateistická

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Milan Lechan: Máte už v knižnici?

* Milan Kupecký: Z politickej kešienky; Spoza skalpela

* Ján Grešák: Sexpozé: Sexport; Sextáza; Sexpozitúra; Sexteriér; Sex post; Sexspirácia; Sexpozé

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Jozef Mokoš: Aforizmus (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Vysoká hladina priemernosti

* Ján Benko: Panikovského dôkaz

 

Kresby: Ľubomír Kotrha

Hlavný partner vydania Literárneho týždenníka č. 9 – 10/2018: Fond na podporu umenia.