Literárny týždenník 19 – 20/2019

Literárny týždenník 19 – 20/2019

Literárny týždenník 19 – 20 z 22. mája 2019 prináša:

ÚVODNÍK

Pavol Dinka: Dilema „višňového sadu“

K ROKU MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

* Vincent Šabík: Moja cesta k Štefánikovi

* Vincent Šabík: Historická legitimita osobnosti

* Historik ANTON HRNKO na svojom blogu o generálovi MILANOVI RASTISLAVOVI ŠTEFÁNIKOVI: Odkaz a zásluhy M. R. Štefánika; Prínos pre slovenský a český národ; Cieľ – vytvoriť samostatný česko-slovenský štát; Známka Štefánika s česko-slovenskými legionármi

* Mince a eurobankovky s M. R. ŠTEFÁNIKOM

* Vladimír Michalička: Prvý učiteľ M. R. Štefánika

K 100. VÝROČIU TRAGICKEJ SMRTI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

* M. Slezáková: Polemické zamyslenie čitateľky nad otáznikmi pristátia MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA pri Vajnoroch: Kto vzbudí Slovensko

AKTUALITY

* Vojtech Dolák: Pocta slovenskej knihe v Česku

* Milan Zelinka: Tradícia hodná nasledovania

NEKROLÓG

* Jana Borguľová: Za Jánom Findrom

ANALÝZY A PROGNÓZY/Z DOMOVA A ZO SVETA

* Ľudovít Števko: Politika je marketing, nie umenie možného

* František Škvrnda: Predvolebný samit

* Branislav Fábry: Nová populistická frakcia

ESEJ/GLOSA

* Ivan Bindas: Príťažlivosť autoritatívneho režimu

* Milan Zelinka: Prečo Urbanove Hmly na úsvite?

UMENIE/HUDBA

* Miroslav Demko: Lisztova Husitská pieseň (M. Demko)

Príloha Literárneho týždenníka – VYDAVATEĽSKÝ DEŇ SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Knižné tituly Spolku slovenských spisovateľov, Vydavateľstva SSS, Kultúrno-literárnej akadémie a Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky za rok 2018: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba

VIZUÁLNE UMENIE/VÝTVARNÍCTVO

* Dušan Mikolaj: Výstavy vo vysokoškolských priestoroch: Zem je spoločný priestor

* Dušan Mikolaj: Marián Polonský v Danubiu

* Janka Martincová: Trh ako za dávnejších čias

ROZHOVOR

* So slovenským spisovateľom GREGOROM PAPUČEKOM, naším krajanom a činovníkom v Maďarsku, aj o nevyhnutne požiadavke na zastavenie asimilácie Slovákov v Maďarsku: Intenzívna pomoc zo Slovenska je nevyhnutná (zhovára sa Ján Bobák)

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Patrik Májovský: Vtelenie čelom vzad; Diana (Dianke Dz.); In extenso (z re-cyklu terminus technicus); Kocky z Rubikonu; Posledná v tomto roku

RECENZIE/REFLEXIA

* Pavol Dinka: Zamyslenie nad knihou CHVÁLA TVORIVOSTI – súbor príspevkov venovaných 85. výročiu narodenia RUDOLFA SCHUSTERA (editori: Karol Horák, Miron Pukan, Lucia Šteflová, Prešov: Prešovská univerzita, 2018, 1. vyd., 248 s., ISBN 978-80-555-2184-8, viaz.): Spojenie srdca, vízií a pracovitosti

RECENZIE

* Ján Jurčo: Dedina a nárečie v pohybe času (Krátky slovník nárečia Ruskej Vole n/P a Čirča. Zostavil Ján Birčák. Prešov: D. A. H., s. r. o., 2017, 1. vyd., 165 s., ISBN 978-80-89682-14-0)

* Zlata Matláková: Písmená a hľadači (KUZMOVÁ, Jana Štefánia – HRABOVSKÁ, Radoslava: Slovohrad. Krná: Vydavateľstvo Miloš Hric, 2018, 1. vyd., 44 s., ISBN 978-80-972112-4-0)

* Lenka Mihová: Svedectvo o živote a diele zabudnutého Slováka (KRÁL, Mikuláš: Novakov demokratický kapitalizmus s ľudskou tvárou. Levoča: Vydavateľstvo MTM, 2019, 1. vyd., 172 s., ISBN 978-80-89736-95-9)

* Viliam Apfel: Zostali len spomienky (VAŠŠ, Martin: Medzi snom a skutočnosťou: Umelecká bohéma v Bratislave 1938 – 1945. Bratislava: Marenčin PT, spol. s. r. o., 2018, 1. vyd., 269 s., ISBN 978-80-8114-943-6)

ZO SVETA LITERATÚRY/KALEIDOSKOP

* Miroslav Bielik: Veľký pán Dunaj v rodisku VASKA POPU

* Katarína Pucovská: Literárne snemovanie v Srbsku

GLOSA

* Nebojša Kuzmanović: Strach a chvenie...

* Ivan Jackanin: Rodinný literárny tandem

SERVIS

ZO ŽIVOTA SSS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – jún 2019

* 1. 2. 1949 – Ján Nagajda (70)

* 4. 6. 1939 – Ján Pauliny (80)

* 10. 6. 1959 – Róbert Žilík (60)

* 12. 6. 1944 – Leopold Moravčík (75)

* 13. 6. 1934 – Jozef Pavlovič (85)

* 20. 6. 1979 – Miroslava Škvareninová Dudková (40)

POZVÁNKA

* Vydavateľský deň Spolku slovenských spisovateľov s prezentáciou knižnej produkcie za rok 2018 vo štvrtok 23. 5. 2019 od 16.00 hod. v Mestskej knižnici na Klariskej 16 v Bratislave.

AKTUALITY

* Jana Borguľová: Literárne aktuality z Banskej Bystrice

* R. A. Ružomberský: Petr Turoň a Ján Kuska hosťami: Rendezvous pod schodmi

* Zlata Matláková: Ružena Šípková s novou knižkou poézie

SÚŤAŽE

* Vyhlásili víťazov Literárnych Košíc Jána Štiavnického

NEKROLÓG

* Dáša Machalová: Za televíznou režisérkou OĽGOU RÚFUSOVOU: Vernosť svojmu menu

PREČÍTAJTE SI

* Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Ľudo Majer: Hokejizmy

* Milan Kenda: Hokejové sentencie

* Ján Grešák: Zádrapky: Volebný progres; Biblická otázka; Mocenské delírium

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Milan Kupecký: Kto ako hovorí

* Alexander Scholz: Drobné úvahy

* Milan Hodál: Kedysi a dnes; Smiech cez slzy; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Emil Poláčik: Balady: Historická; Sociologická

* Peter Gossányi: Aforizmy

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Ľ. Kovačič: AD: Jaroslav Husár: O čom je ekonómia? In: LT Z 9. 5. 2019

* Stanovisko redakcie

 

 Kresby: Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi