JAŠÍKOVE KYSUCE 2023 (Uzávierka súťaže: 15. októbra 2023)

55. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov

(Uzávierka súťaže: 15. októbra 2023)

Organizátori:

Žilinský samosprávny kraj
Kysucká knižnica v Čadci – hlavný organizátor
Spolok slovenských spisovateľov – odborný garant súťaže
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska
Slovenské centrum PEN
Kysucká kultúrna nadácia

Spoluorganizátori:

Mesto Turzovka

Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia

Mediálni partneri:

KYSUCE – Nezávislý týždenník Kysučanov
MY – Nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región
DOTYKY – časopis pre mladú literatúru a umenie
OROL TATRANSKÝ – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť
LITERÁRNY TÝŽDENNÍK – časopis Spolku slovenských spisovateľov
KTV – Kysucká televízia
mojeKysuce.sk

vyhlasujú

Celoslovenskú literárnu súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE 2023

autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí svoju tvorbu ešte knižne nepublikovali

 

Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webovej stránke www.jasikovekysuce.sk v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a Kysuckej knižnice v Čadci.

 

Termín uzávierky:

Súťaž bude uzatvorená 15. októbra 2023. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, nebudú zaradené do súťaže.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v dňoch 30. novembra – 1. decembra 2023. Pozvánky na vyhodnotenie s konkrétnym termínom dostanú finalisti, ktorých vyberie odborná porota.

 

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť autori od 10 do 35 rokov svojimi krátkymi prózami:

1. kategória próza – dospelí od 18 do 35 rokov;

2. kategória próza – mládež od 10 do 18 rokov;

3. kategória esej – dospelí od 23 do 35 rokov.

 

V prípade, že súťažné texty nedosiahnu požadovanú úroveň, porota ceny neudelí.

 

Súťažiaci zašlú svoje príspevky elektronickou poštou na e-mail: jasik@kniznica-cadca.sk v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc) a Open Office (nie vo formáte PDF). Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom, sa nepovažujú za relevantný textový podklad.

Súťažiaci, ktorí spĺňajú určenú vekovú kategóriu – mladí prozaici od 10 do 35 rokov, môžu zaslať jednu poviedku (rozsah poviedky max. 10 normostrán formátu A4).

Literárni historici, začínajúci vedci a kritici zašlú jednu esej (rozsah eseje max. 5 normostrán formátu A4).

So súťažným príspevkom je potrebné zaslať okrem mena a priezviska autora i stručný životopis, miesto bydliskavektelefónne číslo, prípadne aj autocharakteristiku.

Súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľuje súhlas s ich využitím na účel organizačného zabezpečenia súťaže „Jašíkove Kysuce“ po dobu jej trvania.

Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba pre potreby spojené s organizáciou súťaže (prezenčná listina, diplom a iné).

 

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia.

Spolufinancovanie zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.