LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2016 (Uzávierka súťaže: 30. 9. 2016)

LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2016 (Uzávierka súťaže: 30. 9. 2016)

Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Záhorská knižnica Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, Národné osvetové centrum Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov Bratislava, Literárne informačné centrum Bratislava, Záhorská galéria Jána Mudrocha

vyhlasujú

XXX. ročník celoslovenskej autorskej súťaže

LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2016.

Uzávierka súťaže je 30. septembra 2016.

Propozície súťaže sú zverejnené spolu s prihláškou na www.zahorskakniznica.eu

alebo si ich môžete stiahnuť tu: PROPOZÍCIE, PRIHLÁŠKA LS LN 2016 (doc).

Ďalšie informácie: e-mail: metodika@zahorskakniznica.sk alebo na tel. čísle: 034/ 651 37 82.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 1. 12. 2016.