Libanon – LIBANONSKÁ REPUBLIKA

Libanon – LIBANONSKÁ REPUBLIKA

ASOCIÁCIA ABSOLVENTOV ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL V LIBANONE

The Czech&Slovak Graduates’ Association in Lebanon

ADRESA: P. O. BOX 266, MANSOURIYEH, Lebanon

Tel.: 00961 / 3 / 50 00 15, tel./fax: 00961 / 1 / 29 04 04

E-mail: dkmorkos@hotmail.com, dkmorkos@yahoo.com

Web: www.czechandslovakabsolvent-lb.org, www.casaleb.org

 

ZDROJE:

1) Diaspóra

2) USZZ

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA V ZAHRANIČÍ