KRÁLIK, Jozef: Výstrižky (2014)

KRÁLIK, Jozef: Výstrižky (2014)

Knižná zbierka krátkych próz Jozefa Králika. Text predhovoru, slova na záver, ako i sprievodný fotografický materiál, vrátane realizovania obálky autorsky patrí zostavovateľke knihy Kristíne Králikovej. Obsah diela tvorí tridsať pôvodných textov autora publikovaných časopisecky.

***
Bibliografický záznam
Jozef Králik: Výstrižky. Ilustrácie: Juliana Jakubovičová, Leona Jakubovičová. 1. vyd. Brno (ČR): TribunEU, 2014. 144 s. ISBN 978-80-263-0808-9 (brož.)