KRÁLIK, Jozef: Uvädnutý Kvet: Nepoznaný umelec Ľudovít Gerhát (2016)

KRÁLIK, Jozef: Uvädnutý Kvet: Nepoznaný umelec Ľudovít Gerhát (2016)

Biograficky zamerané dielo autora Jozefa Králika zobrazujúce životné osudy ĽUDOVÍTA GERHÁTA (1910 – 1943), slovenského výtvarníka, sochára a keramikára, dizajnéra, folkloristu, organizátora kultúrneho života, technického správcu Slovenskej keramiky, úč. spol., v Modre a amatérskeho archeológa. Kniha obsahuje bohatý dobový spomienkový a fotografický dokumentárny materiál excerpovaný z rodinného archívu Gerhátovcov.

***
Bibliografický záznam:
Jozef Králik: Uvädnutý Kvet: Nepoznaný umelec Ľudovít Gerhát. 1. vyd. Hodonín (ČR): Ústav práva a soudního inženýrství, 2016. 126 s. ISBN 978-80-906144-4-4 (brož.)