KOVÁČ, Štefan Patrik: Zápisky nevojaka, 1. diel: Spoločenská epopeja v dvoch častiach s epilógom (2022)

KOVÁČ, Štefan Patrik: Zápisky nevojaka, 1. diel: Spoločenská epopeja v dvoch častiach s epilógom (2022)

Spoločenský román o existenciálnych otázkach, ktorý je vsadený do rámca vojenskej prezenčnej služby rokov 1993 – 1994, prebiehajúci na pozadí platonickej lásky dvoch mladých ľudí. Pri mnohých hraničných situáciách je otázka existencie zla a dobra veľmi aktuálna. Prečo jestvuje zlo? Má zlo na zemi nejaký zmysel? Čo je sloboda a má význam, keď o ňu človek príde (vzdá sa jej)? Hlavný hrdina románu Jakub Ján Ragal, ktorý skúma vnútorné pohnútky ľudí a ich konania v rozhovoroch s blízkymi vojakmi chce prísť na jadro veci. Tvrdú vojenskú prax striedajú hlboké filozofické rozhovory o Pravde, ktorá je pre Ragala vtelená, slobode a Zákone. Atmosféra v kasárňach hustne a ku koncu je jasné, že sa schyľuje k niečomu tragickému. Z bežného rámca sa vymykajú tajomné nočné návštevy pána Milučkého, ktorý prichádza z ríše Temnoty a hovorí o svojich plánoch so svetom. V románe sa medzi vojakmi rozoberajú mnohé témy, napr. o šikanovaní či otázky z histórie, z nich len dve: Boli starí Slováci apoštoli Slovanov? Alebo: Kto platil krvavú boľševickú revolúciu v r. 1917 v Rusku? Prečo Lenina a spoločníkov už súdobá ruská tlač volala „nemeckými agentami“? Román poskytuje množstvo námetov na rozmýšľanie a meditáciu o existenciálnych i spoločenských otázkach.
Samozrejme, čitateľ, ktorý v tom období nežil, sa dozvie o všetkých podrobnostiach, čo to pre mladých mužov znamenalo, keď na rok stratili slobodu. V románe sa autentickým spôsobom popisujú problémy pri rozdeľovaní vojska a tolerancia v slovenskej armáde voči českým dôstojníkom. Pred čitateľom bude defilovať množstvo zaujímavých charakterov; určite ho oslovia viaceré a zanechajú hlbšiu stopu. Postupne sa vytvorí trojica Ján Benček, J. J. Ragal a Miroslav Kubinec; ktorú bude chcieť narúšať Ignác Leporis. Všetci mladí vysokoškoláci sú určení do Školy pre dôstojníkov v zálohe a po jej skončení sa väčšina posiela do bojových útvarov.

***

Bibliografický záznam:
KOVÁČ, Štefan Patrik: Zápisky nevojaka, 1. diel: Spoločenská epopeja v dvoch častiach s epilógom. 1. vyd. Piešťany: Jakubova studňa, 2022. 560 s. ISBN 978-80-972010-4-3 (viaz)