KOVÁČ, Štefan Patrik: Zápisky nevojaka, 2. diel: Spoločenská epopeja v dvoch častiach s epilógom (2022)

KOVÁČ, Štefan Patrik: Zápisky nevojaka, 2. diel: Spoločenská epopeja v dvoch častiach s epilógom (2022)

Druhý diel rozsiahleho spoločenského románu o existenciálnych otázkach, ktorý je vsadený do rámca vojenskej služby rokov 1993 – 1994, prebiehajúci na pozadí platonickej lásky dvoch mladých ľudí – Emílie a Jakuba Jána. Aj ich vzťah vrcholí v tomto záverečnom diele. Pri mnohých hraničných situáciách je otázka existencie zla a dobra veľmi aktuálna. Prečo jestvuje zlo, keď je Boh dobrý? Má zlo na zemi nejaký zmysel? Čo je sloboda a má význam, keď o ňu človek príde, vzdá sa jej? Hlavný hrdina románu Jakub Ján Ragal, ktorý skúma vnútorné pohnútky ľudí a ich konania, v rozhovoroch s blízkymi vojakmi chce prísť na jadro veci. Tvrdú vojenskú prax striedajú hlboké filozofické rozhovory o Pravde, ktorá je pre Ragala vtelená, slobode a Zákone. V druhom a záverečnom diele, po gradovaní na konci prvého (vyšiel v roku 2022), kde atmosféra v kasárňach hustla a ku ktorého koncu bolo jasné, že sa k niečomu tragickému schyľuje, hneď v prvých kapitolách prichádza k vyvrcholeniu deja. Z bežného rámca sa vymykajú tajomné nočné návštevy pána Milučkého, ktorý prichádza z ríše Temnoty a odhaľuje plány Zla zo svetom. V románe sa medzi vojakmi rozoberajú aj mnohé otázky, napr. o šikanovaní či otázky z histórie, za nich len tri: Boli starí Slováci apoštolmi Slovanov (pokračovanie témy a nové poznatky z histórie)? Nevracia sa do Európy neomarxizmus? Treba rozvrátiť korene, na ktorých bola Európa vystavaná? Román poskytuje množstvo námetov na rozmýšľanie a meditáciu o existenciálnych i spoločenských otázkach.

Samozrejme, čitateľ, ktorý v tom období nežil, sa dozvie o ďalších podrobnostiach, čo to pre mladých mužov znamenalo, keď na rok stratili slobodu. V románe sa autentickým spôsobom popisujú problémy v hlavách mladých mužov. Román má svoju aktuálnosť nielen pre vojnový konflikt na Ukrajine... Budú mladí muž opäť rukovať do armády? Pred čitateľom bude defilovať množstvo zaujímavých charakterov; určite ho oslovia viaceré a zanechajú hlbšiu stopu. Postupne sa vytvorí trojica Ján Benček, J. J. Ragal a Miroslav Kubinec, ktorú bude chcieť narúšať Ignác Leporis. Všetci mladí vysokoškoláci sú určení do Školy pre dôstojníkov v zálohe a po jej skončení je väčšina poslaná do bojových útvarov. Čo je životodarnejšie: ragalovčina alebo leporisovčina? (Viac info: https://www.jakubova-studna.sk/e-shop/knihy/zapisky-nevojaka-ii-detail)

***
Bibliografický odkaz:
Štefan Patrik Kováč: Zápisky nevojaka, 2. diel: Spoločenská epopeja v dvoch častiach s epilógom. 1. vyd. Piešťany: Jakubova studňa, 2022. 624 s. ISBN 978-80-972010-9-8 (viaz)